cryptonews

News

eth

W 2021 r. wprowadzone zostaną nowe zasady Ethereum 2.0, które pozwolą przetwarzać większą liczbę transakcji na sekundę. Warto przy tym wskazać, że aktualizacja Ethereum planowana była już wcześniej, jednak ostatnio wzrastająca popularność w sieci, doprowadziły do konieczności przyspieszenia prac. Wiadome jest to, że zmiany będą odbywać się etapami a ich łączna zmiana ma wynieść do dwóch lat. 

Niebezpieczeństwa przejścia

W wyniku zmian istnieje ryzyko w podaży Ethera. Weźmy pod uwagę, że w związku z takim przejściem, część podaży Ethera ulegnie zamknięciu, co może przyczynić się do mniejszej podaży rynkowej, a wynagrodzenia za wykopywanie przyczyni się do zwiększenia inwestowania na rynku większych podmiotów inwestujących. To wszystko może zmienić wartość Ethera na początku jego transformacji. Niebezpieczeństwem więc z jakim zmaga się Ethereum 2.0 dotyka nadmiernej chęci zakupu co określa się mianem fear of missing out – w skrócie FOMO. Wyjaśniając krótko to zjawisko, jest to strach przed pominięciem, a w praktyce to oznacza, że osoba inwestująca, przed strachem ominięcia korzystnej ceny, podmiot decyduje się na szybki zakup kryptowaluty w obawie, że mógłby przegapić korzystną cenę. Prowadzi to do sytuacji psychologicznej - zamiast racjonalnie poczekać na niższa wartość kursu, inwestuje, gdy ten osiągnie szczyty.

Zmiany

We wprowadzanych zmianach głównym elementem jest przejście z porozumienia PoW (ang. Proof-of-Work) na PoS (ang. Proof-of-Stake). W stosunku do poprzedniego konsensusu, obecnie, walidatorzy będą zobowiązani postawić nie mniej niż 32 ETH. Wtedy, kontrolujący pobiorą kwotę i następnie aktywują Ehtereum 2.0, gdzie losowo będzie odbywać się wybieranie oraz potwierdzanie następnych bloków w łańcuchu blockchaina. Podmiot weryfikujący, który potwierdzi transakcję otrzyma określone wynagrodzenie w ETH. Jednak w tym przypadku, głównym niebezpieczeństwem jest możliwość pomniejszenia tego wynagrodzenia dla podmiotu weryfikującego (przykładowo, gdy ten nie zrealizuje swoich zobowiązań i nie będzie w trybie online). Jeśli czas pracy zostanie przerwany, walidator może być obłożony karą i może być pozbawiony jakiejkolwiek nagrody przyszłej. finansowej. Nie ma tu zatem znaczenia fakt złego połączenia internetowego, czy niezależność przerwania połączenia bez naszej kontroli. 

Obsługa

Problematycznym okazać może się sama obsługa Ethereum 2.0, ponieważ można spodziewać się, iż będzie bardziej skomplikowana niż do tej pory. Istnieje również ryzyko, że bez wiedzy, walidator, który będzie zobowiązany postawić 32 ETH, może przypadkowo stracić część kwoty ze względu na możliwość popełnienia nawet najmniejszych błędów, a gdy część z nich zostanie odebrana, węzeł zostanie usunięty, a walidator nie będzie miał prawa do dalszego uczestniczenia. Warto podkreślić, że zrozumienie też specyfiki Ethereum 2.0, może być nielada wyzwaniem ze względu na konieczne poświęcenie czasu na zapoznanie się ze zmianami, co w tym przypadku może być problematyczne ze względu na szybkość, z jaką wdraża się Ethereum 2.0.


Ponadto, nowe zmiany wymagają zabezpieczenia kluczy, ze względu na możliwość ich zgubienia bądź uszkodzenia. Prowadząc własny węzeł, walidatory Ethereum 2.0 niosą za sobą ryzyko możliwości zgubienia czy zepsucia narzędzie, gdzie przechowywane są klucze. W rezultacie, takie okoliczności będą skutkować dla nich nie tylko zmniejszeniem stawki wynagrodzenia, ale całość czynników, może przyczynić się do pomniejszania kursów ETH.

Zobacz także

kryptowaluty.pl
Wykorzystaj możliwości Zarabiaj na polskich
kantorach krypto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję